Plans de desplaçament d'Empresa

El Pla de Desplaçaments d’Empresa (PDE) és un conjunt d’actuacions encaminat a optimitzar i millorar les condicions d’accessibilitat i mobilitat dels treballadors en l’àmbit de l’empresa.

A partir de l’anàlisi de les necessitats de mobilitat de treballadors i visites, es busca racionalitzar l’ús del vehicle privat i afavorir l’ús de modes de transport alternatius: transport públic o autobús d’empresa, bicicleta, desplaçaments a peu o promoció del cotxe compartit.

Arran de l’aprovació del Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, s’han establert les condicions tècniques per les quals han de realitzar obligatòriament un PDE els centres de treball amb més de 500 empleats, propis o externs, o centres generadors de mobilitat amb més de 500 visitants habituals, tret que estiguin inclosos en un pla de mobilitat de l’àrea industrial a la que pertanyen.

Des de Cinesi oferim assessorament en la redacció d’aquest Pla, des de l’elaboració d’una diagnosi precisa i  la identificació de les necessitats de desplaçament dels treballadors i visites, fins la definició i seguiment d’objectius consensuats dintre del context específic de cada empresa. 

Com ho fem?

Assessorament tècnic

Sistemes d'Informació Geogràfica

Enquestes

Treball de Camp

Càlcul ambiental

Projectes

Pla de mobilitat de l'Hospital uiversitari Son Espases


Hospital Universitari Son Espases. 2017

Actualització del Pla de Desplaçaments d’Empresa TUSGSAL.


TUSGSAL. 2015

Pla de Desplaçaments d’Empresa TUSGSAL.


TUSGSAL. 2009

Pla de Desplaçaments d’Empresa de la Seu central del Departament de Treball.


Generalitat de Catalunya. 2009

Tots el projectes